Főoldal Friss Erősödik a Soproni Egyetem

Erősödik a Soproni Egyetem

szerző robinwood

A 2016-os általános felsőoktatási felvételi eljárás során több mint száztizenegyezer továbbtanulni vágyó fiatal adta be a jelentkezését az ország hatvanhat felsőoktatási intézményének valamelyikére. Az áprilisi jelentkezési adatok alapján a Nyugat-magyarországi Egyetemre jelentkezők száma összesen 6%-kal nőtt, míg azok aránya, akik az összes választott intézmény közül első helyen jelölték az egyetemet, 10%-kal volt magasabb a tavalyi számnál.

Már a jelentkezési adatok is bizakodásra adtak okot, hiszen az országos átlag feletti eredményekkel büszkélkedhettünk, ám a végleges számok még szebb képet mutatnak: szeptembertől ugyanis 8%-kal több elsős hallgatót üdvözölhetünk a soproni karok valamelyikén. Az új tanévben 916 elsős kezdheti meg tanulmányait a megújuló Nyugat-magyarországi Egyetemen Sopronban.

– mondta Dr. Katona György rektori biztos

Működik a „megújuló tudásközpont” –stratégia

„2016 szeptemberében még hat karral kezdjük a munkát, 2017 januárjától viszont a szombathelyi karok leválásával minden tekintetben megújultan, erőteljesebb fókusszal, szakmailag megalapozott oktatási és kutatási portfoliót nyújtó minőségi egyetemként folytatjuk Sopronban a négy tradicionális karral”– mutatott ráProf Dr. Faragó SándorProf Dr. Faragó Sándor rektor.

Kiemelt státuszú egyetemmé alakulhatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem soproni karai

A felsőoktatás át-/visszaalakítási folyamatait régóta figyeljük. Szűkebb hazánk a faipar tekintetében csak reménykedni tudott, hogy nem sérül az Alma Mater és a tradícionális erdészeti és faipari mérnökképzés, valamint a direkt módon a két fő szakirányhoz köthető képzések továbbra is a soproni egyetem falain belül maradnak.

„A felvételi eredmények igazolják a stratégiánk helyességét. Az erdőmérnöki és faipari mérnöki képzések, valamint az ezekhez kapcsolódó mérnök-tanárképzések kizárólag nálunk elérhetőek az országban, ezek további fejlesztésével pedig kiemelt státuszú egyetemmé alakulhatunk, hiszen nemzetgazdasági szinten kulcsfontosságú területekről van szó. Nagyrégiós és országos viszonylatban a legfontosabb területeknek a pedagógusképzést, a pénzügyeket és a turizmust jelöltük meg, s az iparági igényekre szabva alakítottuk ki és indítjuk el szeptembertől Sopronban a mechatronikai képzésünket. A kijelölt célokat sikerült tartanunk, a stratégiában meghatározott több új képzésünk is el tud indulni szeptembertől” – tette hozzá a rektor.

Erdőmérnöki Kar

Az unikális képzéseket gondozó karon tradicionálisan az erdőmérnöki osztatlan szak a legnépszerűbb:

itt 42-en kezdhetik tanulmányaikat szeptembertől.

A karon az első évesek több mint 90%-a államilag finanszírozott helyen tanulhat, összesen 88-an nyertek felvételt a kar valamely képzésére. Nem volt egyszerű bekerülni a már hagyományosan szintén induló természetvédelmi mérnök és vadgazda mérnök szakokra, hiszen e képzésekhez a NymE-re jelentkezőknek kellett a legmagasabb pontszámmal rendelkezni, előbbi szak közel 40 ponttal előzte meg az országos mezőnyt. A karon minden szaknak hagyományosan erőssége a gyakorlati képzés, a kar kiemelt partnerei az állami és magán-erdőgazdaságok, nemzeti parkok, hazai és multinacionális vállalatok és kutatóintézetek, akikkel közösen készítik fel a hallgatókat nem csak magyar, de európai és globális környezetben is az erdészet feladatainak megoldására.

Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-tudományi és Művészeti Kar

Az országosan egyedülálló faipari mérnök-képzést is gondozó kar az utóbbi években jelentősen fejlesztette képzési palettáját, illetve idén indítja először a mechatronikai mérnök duális alapképzését, amellyel a korábban Zalaegerszegen az intézmény által gondozott képzés szeptembertől visszakerül a soproni Alma Materbe. A karon összesen 141-en kezdhetik tanulmányaikat szeptembertől, a legnépszerűbbnek az alapképzési szakok bizonyultak 108 felvett hallgatóval.

A tradicionális faipari mérnöki képzésre összesen 32-en nyertek felvételt,

gazdaságinformatikán 24-en, tervezőgrafikus képzésen pedig 18-an kezdhetik el tanulmányaikat. E szakokon egyébként a mesterszakok is indulnak Sopronban.

Ez is érdekes lehet számodra